Anne-Corine Vlaardingerbroek

Centraal Bureau Levensmiddelen

Interview met Anne-Corine Vlaardingerbroek van het CBL

Anne-Corine Vlaardingerbroek is werkzaam bij het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, de belangenbehartiger en spreekbuis van de supermarkten in Nederland. Binnen het CBL houdt zij zich bezig met onder andere voedselveiligheid. Nanotechnologie in voedsel valt onder de Europese Novel Foods verordening, die nieuwe technieken in voedsel streng reguleert.

Wat voor soort retailers vertegenwoordigt u?
Alle supermarktorganisaties, maar ook foodservicebedrijven zijn bij het CBL aangesloten. Als koepelorganisatie houdt het CBL zich bezig met niet commerciële onderwerpen zoals voedselveiligheid,  criminaliteit, bereikbaarheid, logistiek en opleidingen, maar ook met duurzaamheid. Dit zijn onderwerpen waarin supermarkten samenwerken.

Hoe is uw beleid op het gebied van productveiligheid?
Voedselveiligheid en productveiligheid is een onderwerp waarin supermarkten en foodservicebedrijven samenwerken. Wij hechten belang aan een goede wetgeving op dit gebied. Een product moet veilig geconsumeerd kunnen worden en voedselveiligheid mag dan ook nooit ter discussie staan. Met andere woorden: op voedselveiligheid wordt niet geconcurreerd.

In hoeverre sluit uw organisatie compromissen op het gebied van
voedselveiligheid?
Op voedselveiligheid worden geen compromissen gesloten. Producenten moeten aan de wetgeving voldoen en er mag geen discussie zijn over de veiligheid van een levensmiddel. Het levensmiddel moet veilig geproduceerd zijn en veilig zijn om te consumeren. In die zin is het CBL techniekneutraal. Als de Europese Voedsel en Waren Autoriteit beoordeelt of bepaalde technieken veilig zijn, mogen ze worden toegepast om levensmiddelen te produceren. Wie zijn wij om dit tegen te spreken?

In hoeverre wordt er door u en uw retailers gesproken over nanotechnologie?

Nanotechnologie is een onderwerp wat regelmatig besproken wordt met onze leden, met name als een onderdeel van de Novelfoods verordening in Brussel.  We willen niet dat het nanodebat dezelfde kant uit gaat als het debat over gentech. Er moet geleerd worden van de discussie over gentech. In die discussie was er geen oog meer voor nuances. Als blijkt dat de Europese Voedsel en Waren Autoriteit bepaalde technieken als veilig beoordeelt om levensmiddelen te vervaardigen dan is dat zo en moeten wij hierop vertrouwen.

Kunt u iets uitleggen over de Novel Food verordening?
Sinds mei 1997 bestaat er in de Europese Unie een wetgeving over de toelating van nieuwe levensmiddelen op de Europese markt. Producten of processen die voor 1997 nog niet op de Europese markt waren vallen onder deze verordening, waaronder ook nanotechnologie. De Europese Voedsel en Warenautoriteit beoordeelt of een nieuw levensmiddel op de markt gebracht mag worden en of deze veilig geproduceerd wordt. In Brussel werkt men momenteel aan een nieuwe versie van deze verordening.

Wat is uw opstelling ten opzichte van mogelijke risico’s voor het ongeboren kind?
Wij vinden het belangrijk dat als de Europese Voedsel en Waren Autoriteit de technieken beoordeelt ook moet kijken naar de mogelijke risico’s voor alle kwetsbare groepen dus ook voor het ongeboren kind.

Wie zou daar verantwoordelijk voor zijn ?
De Europese Voedsel en Warenautoriteit  bepaalt of een bepaalde techniek toegelaten mag worden, waaronder ook nanotechnologie, en of het veilig is en dus toegepast kan en mag worden.

Interview: Anne de Haan, Karmijntekst
Film: Irene Driessen, Ipsovideo