Email not displaying correctly? View it in your browser.
nano.eenveilignest.nl

WECF organiseert Dialoogtafel “Nano in de babykamer”

WECF maakt zich sterk voor de gezondheid van alle kinderen door te werken aan betere wetgeving en handhaving, een groter aanbod aan gezonde en veilige producten en aan betere informatie voor ouders.

Met de campagne “Nano in de babykamer” wil het vrouwen- en milieunetwerk, samen met retailers, producenten en wetenschappers, werken aan meer bewustwording over het gebruik van nanotechnologie in alledaagse consumptieartikelen, met name bij producten die gebruikt worden door (zwangere) vrouwen en kleine kinderen. Aan de hand van gefilmde interviews met retailers, producenten en experts leidt WECF jonge ouders door de virtuele babykamer.

Op dinsdag 9 november 2010 organiseert WECF een dialoogtafel voor het publiek onder de titel “Nano in de babykamer” van 14.00 uur tot 16.30 uur. Naast jonge (groot)ouders, komen ook retailers en onderzoekers aan het woord. De dialoog vindt plaats in Jeugdtheaterhuis De Berenkuil aan de Biltstraat te Utrecht. De toegang is gratis.

Programma
13.30 Inloop, koffie/thee en versnapering staan klaar
14.00 dagvoorzitter Lenneke Hoedemaker leidt in
14.10 Sascha Gabizon, directeur WECF heet iedereen welkom
14.15 Barry van der Meer, natuurkundige, NEMO legt uit wat nanodeeltjes zijn
14.30 Maaike van Zijverden, toxicologe RIVM vertelt over nano en voedselveiligheid
14.45 Marie Kranendonk, oprichtster WECF over het voorzorgsprincipe
15.00 Liesbeth van Vogelenzang, milieujuriste – hoe omgaan met onzekere risico’s?
15.10 Manon Gagic, moeder en eigenaar webwinkel Green Jump, een bewuste retailer vertelt!
15.30 Presentatie Ouderpanel: Tamara Hijl (Baby-B-Good.nl), Joerka Deen (gentleminds.nl), Dennis Vermaas (Studio8c.nl), Sanna Kuisma (studente), Ursula Haase (zonnekleding.nl)
16.00 Vragen en dialoog met de zaal
16.30 Borrel

Met vriendelijke groet,
WECF

Chantal van den Bossche, projectleider “Nano in de babykamer”

AANMELDEN

WECF

WECF is een netwerkorganisatie bestaande uit meer dan 100 vrouwen- en milieuorganisaties in veertig landen in Europa en de EECCA regio (Oost-Europa, Kaukasus en Centraal-Azië) die gezamenlijk werken aan duurzame ontwikkeling, bescherming van gezondheid en milieu en armoedebestrijding. Met ons projectwerk ontwikkelen we praktische en betaalbare oplossingen op het gebied van chemicaliën, sanitatie, energie en voedselproductie. Met ons beleidswerk brengen we de perspectieven van vrouwen voor het voetlicht op Europees, VN, nationaal en internationaal niveau.

Meer weten? Bezoek onze virtuele babykamer op: nano.eenveilignest.nl

´Nano in de Babykamer’ wordt mede mogelijk gemaakt wordt door Nanopodium www.nanopodium.nl. De Commissie voor de Maatschappelijke Dialoog over Nanotechnologie wordt geïnformeerd over de uitkomsten van dit project.